تصویر برای مدرس حسين وظيفه دوست

حسين وظيفه دوست

دكتری مدیریت بازاریابی از دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس انجمن علمی بازاریابی ایران

سوابق تحصیلی:

  • دكتری مدیریت بازاریابی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
  • كارشناسی ارشد بازرگانی از دانشگاه تهران
  • كارشناسی بازرگانی از دانشگاه تهران

سوابق کاری:

  • رئیس انجمن علمی بازاریابی ایران
  • عضو هیئت مدیره بانک تجارت
  • عضو اسبق هیئت مدیره سازمان مدیریت صنعتی

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام