تصویر برای مدرس حمیدرضا صالحی

حمیدرضا صالحی

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران

سوابق کاری:

  • رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام