تصویر برای مدرس حبیب قراگوزلو

حبیب قراگوزلو

دکتری مهندسی برق از دانشگاه تربیت مدرس، معاونت بازار برق در شرکت مدیریت شبکه برق ایران

سوابق تحصیلی:

  • دکتری مهندسی برق از دانشگاه تربیت مدرس
  • کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف

سوابق کاری:

  • معاونت بازار برق در شرکت مدیریت شبکه برق ایران

سوابق آموزشی:

  • مدرس دوره‌های بازار برق در شرکت سانا و توزیع برق

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر اولین دوره جامع آموزشی تحلیل صنعت و تجارت برق

اولین دوره جامع آموزشی تحلیل صنعت و تجارت برق

تاریخ برگزاری : 1400/06/03
56 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 22110518 - 021

واتساپ: 09912707933

مشاوره رایگان

مشاوره دوره‌های سازمانی