تصویر برای مدرس غدیر مهدوی کلیشمی

غدیر مهدوی کلیشمی

دکتری اقتصاد بیمه از دانشگاه کوبه ژاپن

سوابق تحصیلی:

 • دوره فوق دکتری بیمه عمر ( JSPS Postdoctoral Fellowship) ـ دانشکده اقتصاد دانشگاه کیوتو- گروه آموزشی اقتصاد مالی ، ژاپن
 • دکتری اقتصاد- گرایش مالی ( بیمه) - دانشکده اقتصاد دانشگاه کوبه- ژاپن
 • دکتری اقتصاد-گرایش ریاضی و سنجی- دانشگاه امام صادق (ع) تهران
 • فوق لیسانس و لیسانس اقتصاد نظری - دانشگاه امام صادق (ع) تهران- 1372-1365

سوابق کاری:

 • دانشيار دانشكده بيمه اكو، دانشگاه علامه طباطبايي
 • هیئت علمی دانشکده بیمه اکو، دانشگاه علامه طباطبایی
 • استاد مدعو دانشگاه هيتوتسو باشي ژاپن
 • هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه كيوتو ژاپن
 • هيئت علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران
 • رييس پژوهشکده بيمه
 • معاون اقتصادي و مالي (فاينانس) شرکت صانير
 • رييس دانشگاه بيمه ايران (علمي کاربردی)
 • معاون پژوهشي دانشگاه علوم اقتصادي
 • عضو هيئت امناى پژوهشكده بيمه
 • فلو شيپ فوق دكتري انجمن توسعه علوم ژاپن، گروه مهندسي مالي دانشگاه كيوتو
 • رييس كنفرانس بين المللي صنعت بيمه ، چالشها و فرصت ها ، دانشكده علوم اقتصادي
 • رييس كنفرانس بين المللي بيمه و توسعه، بيمه مركزي جمهوري اسلامی ايران

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر سومین دوره آموزشی تحلیل صنعت بیمه

سومین دوره آموزشی تحلیل صنعت بیمه

تاریخ برگزاری : 1401/08/17
4 جلسه
18 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام