آشنایی با روش‌های تامین مالی نوین، راهی برای استفاده بهینه از ابزارهای بازار سرمایه

شنبه , 11 آذر 1396

مرکز مالی ایران، دوره آموزشی «روش‌های تامین مالی بین‌المللی» را در تاریخهای 19 و 21 آذرماه سال جاری برگزار می‌کند.

 

بازارهای مالی بالاخص بازارسرمایه درکشورایران بازار نوینی است. بازاری که هنوز از تمامی ابزارهای آن به صورت بهینه استفاده نشده‌است. علاوه بر این و با درنظرگرفتنحجم عمدهتامینمالیدرکشورهایتوسعهیافتهازطریقبازارهایسرمایهداخلیوبین‌المللی،شرکتهایبزرگایرانیدراینامر خصوصا درزمانتحریم ناموفقبوده‌اند.

از این رو و برای رفع این نیاز، دورهآموزشی«روش‌های تامین مالی بین‌المللی» با هدف آشنایی با سیستم رتبه‌بندی بینالمللی، آشنایی با صندوقهای اختصاصی، خصوصی ونقش آنها در تامین مالی نوین، روشهای تامین مالیپیچیده، روشهای نوین تامین مالی شرکتی، پروژه‌ای و بررسی پروژههای نفتی، گازی، فولادی و...طراحی شده است تا علاقه‌مندان با جدیدترین روشهای تامین مالی بین‌المللی در پروژه‌های بزرگ جهان آشنا شوند.

پیام صالحی مدرس این دوره و کارشناس ارشد اعتبارات شرکتی در بازار پول ایران قرار است مخاطبان را با روش‌های تامین مالی از طریق بازار سرمایه، تفاوت تامین مالی داخلی و بین المللی، روشهای تامین مالی پروژه‌ای( میان مدت و بلند مدت)، تامین مالی سرمایه در گردش )کوتاه مدت(، تامین منابع مالی )انواع اعتبارات اسنادی)، یوزانس، فاینانس و ریفاینانس و انواع صکوک آشنا کند.
با توجه به ظرفیت محدود باقیمانده علاقه مندان برای شرکت در این دوره می‌توانند از طریق ثبت نام در سایت مرکز مالی ایران به آدرس
http://www.ifc.ir/training-course-on-international-financing-methods  و یا تماس با شماره های 66724343-66724545 حضور خود را قطعی و گواهینامه شرکت در این دوره را دریافت کنند. 

ارسال نظر


فقط افرادی که عضو هستند می توانند نظر ارسال کنند.

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام