تاریخ برگزاری : 1401/12/10
1 جلسه یک ساعت

رایگان

فهرست اساتید این دوره

مجموعه وبینارهای بین المللی (توانمند کردن مدیران از طریق مهارت های ارتباطی)

از 1401/12/10 تا 1401/12/10 چهارشنبه   16:30 الی 17:30

نوع دوره : آنلاین
تعداد ساعات آموزش : یک ساعت
مجموعه وبینارهای بین المللی (توانمند کردن مدیران از طریق مهارت های ارتباطی)

"مرکز مالی ایران"

راه های نوآورانه برای کارآفرینی

کوچینگ مهارت ارتباطی کسب و کار فرآیندی است که در آن یک کوچ حرفه ای یک تاجر را در دنبال کردن اهداف کاری خود راهنمایی می کند. یک مربی کسب و کار می تواند در ایجاد مهارت های رهبری، ایجاد استراتژی های تجاری یا بهبود طرز فکر به دارندگان کسب و کار کمک کند.

سخنران:

جاسنا ایوانز

 

نظرات درباره دوره


 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام