تصویر برای مدرس علی اسکینی

علی اسکینی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه شهرکرد، کارشناس ارشد تحلیل در کارگزاری بانک صنعت و معدن

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه شهرکرد
  • کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه کاشان 

سوابق کاری:

  • کارشناس ارشد تحلیل، کارگزاری بانک صنعت و معدن
  • کارشناس سرمایه‌گذاری، کارگزاری بانک صنعت و معدن 
  • تحلیلگر سرمایه‌گذاری، کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر دومین دوره جامع آموزشی تحلیل صنایع

دومین دوره جامع آموزشی تحلیل صنایع

تاریخ برگزاری : 2022/01/08
100 ساعت
برگزار شد
تصویر بوت کمپ بورس 360

بوت کمپ بورس 360

تاریخ برگزاری : 2022/05/15
360 ساعت
برگزار شد
تصویر  سومین دوره آموزشی تحلیل صنعت سیمان

سومین دوره آموزشی تحلیل صنعت سیمان

تاریخ برگزاری : 2022/10/23
6 جلسه
15 ساعت
در حال ثبت‌نام
تصویر چهارمین دوره آموزشی تحلیل صنعت سیمان

چهارمین دوره آموزشی تحلیل صنعت سیمان

تاریخ برگزاری : 2023/08/06
7 جلسه
21 ساعت