تصویر برای مدرس علی گلبازخانی پور

علی گلبازخانی پور

کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران تحلیلگر ارشد گروه مالی ساتا

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران
  • کارشناسی مدیریت مالی از دانشگاه خوارزمی تهران

سوابق کاری:

  • تحلیلگر ارشد گروه مالی ساتا
  • تحلیل گر مالی شرکت رویش نامور ارمغان کویز

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام