تصویر برای مدرس ابوذر سروش

ابوذر سروش

دکتری مديريت مالی از دانشگاه تهران، معاون نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سوابق تحصیلی:

  • دکتری مديريت مالی از دانشگاه تهران

سوابق کاری:

  • معاون نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • عضو هيئت مديره، بانک توسعه صادرات ایران
  • عضو هیئت مدیره انجمن ملی اسلامی ایران
  • عضو کمیته تدوین قوانین و مقررات بازار سرمایه
  • مشاور سابق مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بانک قرض الحسنه رسالت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام