1 Sessions 2 Hours

Free

Lecturers

وبینار مسیر ورود اصولی به بازارهای مالی


Type : Online
Duration : 2 Hours
وبینار مسیر ورود اصولی به بازارهای مالی

 

" با ما همراه شوید تا اصول و روش های ورود به بازار سرمایه را به شما آموزش دهیم "

معرفی وبینار :

در این جلسه آموزشی دکتر علی رئوفی، به مباحثی از جمله تبیین فضای مالی، انواع بازارها، ادبیات اولیه مورد نیاز، مسیرهای شغلی موجود، مسیرهای فریلنسری، انواع روش‌های کسب درآمد از این بازارها، مدارک معتبر و مورد نیاز، رشته‌های دانشگاهی مربوط، روش‌های نوین و امکانات به‌روز این بازارها و ... خواهند پرداخت.

 

طول وبینار :


2 ساعت 

Comments about course