تاریخ برگزاری : 1399/10/10

2,000,000 ریال

سمت و سوی بازار مسکن

از 1399/10/10 تا 1399/10/11

نوع دوره : آنلاین
تعداد ساعات آموزش : 0 میلی ثانیه
سمت و سوی بازار مسکن

نمایندگی مرکز مالی ایران در اصفهان  برگزار میکند ... 

مدرس :

آقای دکتر سعید صمدی

آقای دکتر رضا نصر

آقای مهندس کریم داودی

آقای مهندس مهدی شیخ سجادیه

آقای دکتر ناصر یارمحمدیان

طول دوره ساعت :

4 ساعت 

روز های بر گزاری :

چهارشنبه و پنجشنبه 

۱۰ و ۱۱ دیماه 

ساعت بر گزاری :

17  الی 19


نظرات درباره دوره


 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام