€632000/00

ارزیابی ریسک تقلب: ایجاد برنامه حسابرسی تقلب

توضیحات

معرفی کتاب:

برآورد صحیح ریسک تقلب جزئی حیاتی از مرحله برنامه‌ریزی هر حسابرسی است، زیرا از نظر تئوریک، چنانچه برآورد حسابرس از ریسک وجود تقلب در صورتهای مالی، هر عددی به جز صفر باشد، ماهیت حسابرسی از ردیابی،کشف و تجزیه و تحلیل خطا، به یک بازی استراتژیک میان حسابرسان و مدیریت تغییر می‌یابد. هر چقدر حسابرسان در روشهای شناسایی تقلب قوی‌تر شوند و به نحوی اثر بخش‌تر وارد گود شده و پرده از تقلب‌های مالی بردارند، مدیران هم آرام نمی‌نشینند و شیوه های تقلب را پیشرفته تر میکنند و از همین نقطه است که حسابرسی تقلب هیجان انگیزتر میشود. نویسنده در این کتاب، توجه خود را به استفاده از حسابرسی تقلب معطوف میسازد تا در مرکز سیستمهای کسب و کار تقلب را کشف کند. حسابرسی تقلب یک روش حسابرسی پیشتازانه است که به منظور پاسخ به ریسک تقلب طراحی شده است.

مولفین:

لئونارد دبلیووونا

مترجمان: 

کاظم وادی‌زاده

 • تئوری تقلب
 • حسابرسی تقلب
 • ارزیابی ریسک تقلب سازمانی
 • ارزیابی ریسک نفوذ تقلب
 • استخراج داده‌های تقلب
 • تقلب در چرخه هزینه‌ها
 • تقلب در قرارداد
 • رشوه
 • هزینه‌های سفر
 • روش‌های تقلب در دستمزد
 • تقلب در درآمد
 • تقلب در دارایی‌های شرکت
 • تئوری کنترل تقلب
 • گزارش حسابرسی تقلب
 • بازرسی تقلب از دیدگاه حسابرس

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام