600,000 ریال

وضعیت ظرفیت: موجود است

حسابداری منابع انسانی

توضیحات

معرفی کتاب:

حسابداری منابع انسانی که از آن به معمای حسابداران یاد می شود به موضوع شناسایی و گزارش ارزش منابع انسانی در گزارشات مالی واحد تجاری اشاره دارد.

صرف نظر از دیدگاه‌های مختلف در خصوص ارزش گذاری منابع انسانی و تضادهای فرهنگی گوناگون در این خصوص شیوه ارزش‌گذاری و نحوه گزارشگری آن از موضوعاتی است که از دیرباز تاکنون مورد مناقشه متخصصین و مجامع علمی و حرفه‌ای بوده بطوری که تاکنون نیز اجماع نظر خاصی در این مورد وجود ندارد.

 

در هر حال، الگوهای متفاوت و گوناگونی توسط دست اندرکاران و مجامع حرفه‌ای طراحی و تدوین شده که در بسیاری از واحدهای اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته و نتیجه مطلوبی را نیز به همراه داشته‌است.

از میان کشورهایی که توجه وافری به موضوع حسابداری منابع انسانی دارد می توان به کشور هند اشاره نمود که در این خصوص کتابها و مقالات بسیاری نیز توسط متخصصین و اندیشمندان آنان تهیه و تنظیم شده است. در این مجموعه سعی شده تا از این کتاب‌ها و مقالات حداکثر استفاده صورت گیرد و بخش‌های عمده‌ای از کتاب حاوی ترجمه مقالات از این کشور می باشد.

علاوه بر آن با توجه به پراکندگی موضوعات مرتبط با مقوله حسابداری منابع انسانی در این مجموعه سعی گردیده تا دیدگاه‌های گوناگون مرتبط با موضوع از خلال بررسی و مطالعه مقالات و کتب گوناگون استخراج شده و به صورت مجموعه پیش رو تهیه و تدوین گردد. این مجموعه شامل چهار فصل می باشد. در فصل اول موضوع حسابداری منابع انسانی و تعاریف مرتبط با آن و تاريخچه مختصری از آن بیان شده است. فصل دوم به برنامه ریزی و حسابداری منابع انسانی، فصل سوم به تعامل با منابع انسانی و هزینه های آن پرداخته و درفصل چهارم به موضوع حسابداری و حسابرسی منابع انسانی و علوم رفتاری مربوطه می پردازد.

 

مولفین:

 کاظم وادی‌زاده، خدیجه حیدری

 

 

 

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام