تاریخ برگزاری : 2020/08/16
8 ساعت
رایگان
فهرست اساتید این دوره

دوره آموزشی معامله گری و تکنیک‌های مدیریت سرمایه در بازار

از 2020/08/16 تا 2020/08/18

نوع دوره : حضوری-آنلاین
تعداد ساعات آموزش : 8 ساعت
دوره آموزشی معامله گری و تکنیک‌های مدیریت سرمایه در بازار

مدرس :

آقای محمد حسین کیانی

طول دوره ساعت :

8 ساعت

روز های بر گزاری :

یکشنبه و سه شنبه

26 و 28 مرداد

ساعت بر گزاری :

16 تا 20

نظرات درباره دوره