تاریخ برگزاری : 1399/05/24
12 ساعت

€3160000/00

فهرست اساتید این دوره

دوره آموزشی امواج الیوت

از 1399/05/24 تا 1399/06/07

نوع دوره : آنلاین
تعداد ساعات آموزش : 12 ساعت
دوره آموزشی امواج الیوت

مدرس :

آقای دکتر امیر مهدی میرشاهولد

طول دوره ساعت :

12 ساعت

روز های بر گزاری :

جمعه ها

24،31 مرداد و 7 شهریور

ساعت بر گزاری :

13:30 تا 16:30

امتیاز تمدید گواهینامه های حرفه ای :

سطح های الف و ب :

5 امتیاز

سطح های ج :

5 امتیاز


نظرات درباره دوره


 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام