تاریخ برگزاری : 2020/08/14
12 ساعت
4,000,000 ریال
فهرست اساتید این دوره

دوره آموزشی امواج الیوت

از 2020/08/14 تا 2020/08/28

نوع دوره : آنلاین
تعداد ساعات آموزش : 12 ساعت
دوره آموزشی امواج الیوت

مدرس :

آقای دکتر امیر مهدی میرشاهولد

طول دوره ساعت :

12 ساعت

روز های بر گزاری :

جمعه ها

24،31 مرداد و 7 شهریور

ساعت بر گزاری :

13:30 تا 16:30

امتیاز تمدید گواهینامه های حرفه ای :

سطح های الف و ب :

5 امتیاز

سطح های ج :

5 امتیاز


نظرات درباره دوره