holding date : 2020/08/01

Free

Lecturers

مهندسی مالی و سرمایه گذاری مسکن

from 2020/08/01 to 2020/09/05

Type : In person-Online
Duration : 0 Hours
مهندسی مالی و سرمایه گذاری مسکن

مدرس :

آقای مهندس امیررضا شفاعت

طول دوره ساعت :

16 ساعت

روز های بر گزاری :

شنبه ها

11 مرداد لغایت 15 شهریور

ساعت بر گزاری :

16 تا 20


Comments about course


 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام