مهندسی مالی و سرمایه گذاری مسکن

از 1399/05/11 تا 1399/06/15

نوع دوره: حضوری-آنلاین تعداد ساعات آموزش: 0 ساعت
مهندسی مالی و سرمایه گذاری مسکن

مدرس :

آقای مهندس امیررضا شفاعت

طول دوره ساعت :

16 ساعت

روز های بر گزاری :

شنبه ها

11 مرداد لغایت 15 شهریور

ساعت بر گزاری :

16 تا 20