تاریخ برگزاری : 1400/06/04
4 ساعت

€3160000/00

دریافت گواهینامه معتبر در پایان دوره
فهرست اساتید این دوره

دوره آموزشی تخصصی مبارزه با پولشویی و بررسی نمونه پرونده پولشویی

از 1400/06/04 تا 1400/06/04

نوع دوره : حضوری
تعداد ساعات آموزش : 4 ساعت
دوره آموزشی تخصصی مبارزه با پولشویی و بررسی نمونه پرونده پولشویی

دوره به صورت حضوری با ظرفیت محدود برگزار می شود.

معرفی دوره :

با توجه به ابلاغ دستورالعمل‌هاي اجرایی مبارزه با پولشویی مصوب شوراي عالی مبارزه با پولشویی، امضاي وزیران عضو شورا و کارگروه موضـوع اصـل 38 قـانون اساسـی مورخ 1390/11/15 توسط سازمان بورس اوراق بهادار و با توجه به بند ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی (مصوب مجلس شوراي اسلامی) مرکز مالی ایران اقدام به برنامه­‌ریزي و برگزاري دوره آموزشی و کاربردي "مبارزه با پولشویی و روش‌های کشف آن" نموده است. 

مطابق ماده 15 دستورالعمل گزارش عملیات و معاملات مشکوک، اشخاص تحت نظارت موظفند در اجرای این دستورالعمل برای کلیه کارکنان ذی­‌ربط، آموزش‌های عمومی و برای کارکنان حوزه‌‌های تخصصی نیز آموزش‌های تخصصی را طراحی کرده به اجرا درآورند. با توجه به بر‌گزاری دوره‌های عمومی مبارزه با پولشویی، برگزاری دوره تخصصی برای مسئولین مبارزه با پولشویی و مدیران شرکت‌ها ضرورت دارد. مطابق ماده 35 آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، این آموزش‌ها، دوره‌های بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان را شامل می‌شود.

مدرس :

روح الله نجفی

طول دوره ساعت :

4 ساعت

روز های بر گزاری :

پنج شنبه

4 شهریور

ساعت بر گزاری :

9 الی 13


نظرات درباره دوره


 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام