holding date : 2021/02/04

Free

Certificate
Lecturers

مبارزه با پول شویی ( مقدماتی )

from 2021/02/04 to 2021/02/04

Type : Online
Duration : 0 Hours
مبارزه با پول شویی ( مقدماتی )

مدرس :

آقای دکتر روح الله نجفی

طول دوره ساعت :

8 ساعت

روز های بر گزاری :

پنجشنبه

16 بهمن ماه 

ساعت بر گزاری :

9  تا 17


Comments about course


 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام