تاریخ برگزاری : 1400/03/18

€2370000/00

فهرست اساتید این دوره

دومین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی (نمايندگي بوشهر)

از 1400/03/18 تا 1400/03/18

نوع دوره : آنلاین
تعداد ساعات آموزش : 0 میلی ثانیه
دومین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی (نمايندگي بوشهر)

نمایندگی مرکز مالی ایران در بوشهر برگزار میکند ...  

 

مدرس :

آقاي وحید واشقانی

طول دوره ساعت :

4 ساعت

روز های بر گزاری :

سه شنبه

18 خرداد ماه

ساعت بر گزاری :

14 الی 18


نظرات درباره دوره


 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام