holding date : 2020/09/01

Free

Lecturers

تحلیل بنیادی جامع

from 2020/09/01 to 2020/10/27

Type : Online
Duration : 0 Hours
تحلیل بنیادی جامع

ظرفیت کلاس حضوری تحلیل بنیادی جامع آقای مهندس سوری به اتمام رسید .

مدرس :

آقای مهندس مهدی سوری 

طول دوره ساعت :

27

روز های بر گزاری :

سه شنبه 

11 شهریورماه لغایت 6 آبان ماه  

ساعت بر گزاری :

17 تا 20

امتیاز تمدید گواهینامه های حرفه ای :

سطح های الف و ب :

17 امتیاز

سطح های ج :

15 امتیاز


Comments about course


 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام