چهار موقعیت معاملاتی ساده در قراردادهای اختیارمعامله


موقعیت خرید اختیار خرید: این موقعیت برای خریدار یا دارنده اوراق اختیار تعریف می‌شود که در آن حق خرید دارایی پایه در زمان و قیمت مشخص ایجاد می‌شود. 

موقعیت فروش اختیار خرید: این موقعیت برای فروشنده یا ناشر اوراق اختیار تعریف می‌شود که در آن فروشنده متعهد می‌شود در صورت اعمال قرارداد از سوی دارنده اوراق، دارایی پایه را به وی بفروشد. 

موقعیت خرید اختیار فروش: این موقعیت برای خریدار یا دارنده اوراق اختیار تعریف می‌شود که در آن حق فروش دارایی پایه در زمان و قیمت مشخص ایجاد می‌شود. 

موقعیت فروش اختیار فروش: این موقعیت برای فروشنده یا ناشر اوراق اختیار تعریف می‌شود که در آن فروشنده متعهد می‌شود در صورت اعمال قرارداد از سوی دارنده اوراق، دارایی پایه را از وی خریداری کند.

نظر خود را ارسال کنید
فقط کاربرانی که عضو هستند می توانند نظر خود را ارسال کنند.

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 22110518 - 021

واتساپ: 09912707933

مشاوره رایگان

مشاوره دوره‌های سازمانی