تصویر برای مدرس پدرام روتیها

پدرام روتیها

کارشناسی ارشد حسابداری مالی از دانشگاه شهید بهشتی کارشناسی حسابداری از دانشگاه شهید بهشتی تحلیلگرمالی شرکت تامین سرمایه تمدن حسابداری مدیریت خدماتی مالی نوآوران امین

کارشناسی ارشد حسابداری مالی از دانشگاه شهید بهشتی

کارشناسی حسابداری از دانشگاه شهید بهشتی

تحلیلگرمالی شرکت تامین سرمایه تمدن

حسابداری مدیریت خدماتی مالی نوآوران امین

حسابداری مالی کیمیا بازرگانان آروید

همه ی دوره های مدرس

در حال ثبت‌نام
تصویر اولین دوره آموزشی تحلیل صنعت زراعت

اولین دوره آموزشی تحلیل صنعت زراعت

تاریخ برگزاری : 1403/06/05
5 جلسه
15 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام