نقش راهبردی دبیرهئیت مدیره در نظام راهبری شرکتی

Wednesday , 17 July 2019

به گزارش روابط عمومی مرکز مالی ایران، نظر به برگزاری اولین دوره موفق کارگاه دبیری هیات مدیره و تقاضای مکرر اشخاص حقیقی و حقوقی جهت برگزاری مجدد این دوره و هم چنین متقاضیان جدیدی که خواستار حضور در این دوره که براساس سرفصل های دستور العمل جدید راهبری شرکتی تعیین شده است، می باشند، به اطلاع  می رساند که مرحله دوم دوره دبیری هیات مدیره با حضور جناب دکتر سنگینیان و نیز دعوت از اساتید دیگر و آشنا در این حوزه و موضوع راهبری شرکتی، مجددا جلسه ای در تاریخ هفدهم مردادماه برگزار خواهد شد.

Leave your comment


Only registered users can leave comments.

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام