مدل سازی رفتاری دیسک در بازار سرمایه ایران

Monday , 22 July 2019

     به گزارش روابط عمومی، مرکز مالی ایران با همکاری دانشگاه الزهرا در نظر دارند مدل جهانی رفتاری دیسک را در بازار سرمایه برای فعالان این حوزه پیاده سازی نمایند. دکتر قالیباف اصل با اشاره به این موضوع افزودند که   این مهم در قالب دو کارگاه آموزشی تحقق خواهد یافت.

    کارگاه اول شامل معرفی و تشریح مفهوم دیسک برای مخاطبین می باشد که افراد با انجام تست با ابعاد رفتاری خود آشنا می شوند و با این شناخت، نسبت به نقاط ضعف و قوت خود می توانند در حوزه تصمیم گیری و کسب و کار و ارتباطات به مطلوبیت مورد نظر دست یابند.

    رئیس دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی الزهرا افزود در کارگاه دوم با معرفی گستره ای از بازارهای سرمایه گذاری، مخاطرات وچالش های آنها و همچنین بررسی تورش های رفتاری افراد هنگام تصمیم گیری سرمایه ای به آنها کمک می شود که با توجه به تیپ رفتاری کشف شده در کارگاه اول تصمیم بهینه مختص هر سرمایه گذار اخذ گردد. علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 85692900  تماس حاصل فرمایند.

Leave your comment


Only registered users can leave comments.