تاریخ برگزاری : 2020/04/20
8 ساعت
رایگان
فهرست اساتید این دوره

دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و روش های کشف آن (مقدماتی)

از 2020/04/20 تا 2020/04/20

نوع دوره : آنلاین
تعداد ساعات آموزش : 8 ساعت
دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و روش های کشف آن (مقدماتی)

نظرات درباره دوره