دوره دوم ازمرحله سوم دانش افزایی، ویژه ناشران فرابورس ایران

Wednesday , 19 June 2019

به گزارش روابط عمومی مرکز مالی ایران روز شنبه مورخ 01/04/1398 دور دوم از مرحله ی سوم دوره های آموزشی  ویژه ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران با عنوان " قوانین و مقررات بازار سرمایه" در محل ساختمان شرکت فرابورس ایران  به آدرس بزرگراه شهید حقانی نبش دیدار شمالی پلاک یک برگزار می گردد. مدرس این دوره سرکار خانم طبقیان، مدیریت محترم نظارت بر ناشران فرابورسی می باشد.  

    مدیریت نظارت بر ناشران فرابورس ایران مطالب خود را در این دوره که به مدت دو ساعت به طول خواهد انجامید درسه سرفصل مختلف و با حضور مدیران ناشران فرابورسی مرور خواهند کرد. روابط عمومی مرکز مالی اعلام نمود که تعداد متقاضیان این دوره در مقایسه با دوره های برگزار شده تاکنون با بیشترین استقبال روبرو شده است.

 

Leave your comment


Only registered users can leave comments.