رایگان

فهرست اساتید این دوره

دوره حضوری آشنایی با مبانی بورس و بازار سرمایه


نوع دوره : حضوری
تعداد ساعات آموزش : 0 میلی ثانیه
دوره حضوری آشنایی با مبانی بورس و بازار سرمایه

شرکت : مبین سرمایه
گواهینامه

نظرات درباره دوره


 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام