استان آذربایجان شرقی


نمايندگي استان آذربایجان شرقی (02)

مدیر نمایندگی : آقای دکتر امین حبیب زاده

شهرستان تبریز

آدرس :

استان آذربایجان شرقی ،تبریز، کوی ولیعصر، فلکه بازار، اول خیابان سنگفرش، ساختمان دوم شرقی طبقه
اول مرکز مالی ایران (نمایندگی آذربایجان شرقی)

تلفن :

04134777792

04134777792


برگزار شد
تصویر بازارهای مالی بین الملل

بازارهای مالی بین الملل

تاریخ برگزاری : 1401/07/03
7 جلسه
21 ساعت
30,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر تحلیل بنیادی جامع ومقدمه ای بر ارزشگذاری سهام

تحلیل بنیادی جامع ومقدمه ای بر ارزشگذاری سهام

تاریخ برگزاری : 1401/07/03
8 جلسه
24 ساعت
25,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر تحلیل تکنیکال جامع

تحلیل تکنیکال جامع

تاریخ برگزاری : 1401/07/07
8 جلسه
21 ساعت
10,000,000 ریال
مشاهده