تصویر برای مدرس محمد جوانمردی

محمد جوانمردی

دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی از دانشگاه امام صادق(ع)، مسئول سابق دايره ضابطين سازمان بورس و اوراق بهادار

سوابق تحصیلی:

  • دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی از دانشگاه امام صادق(ع)
  • کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی از دانشگاه امام صادق(ع)

سوابق کاری:

  • مسئول سابق دایره ضابطین سازمان بورس و اوراق بهادار
  • كارشناس مسئول اسبق امور حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار

سوابق تدریس:

  • تدریس حقوق جزای عمومی در مركز آموزش علمی كاربردی قوه قضاییه تهران
  • تدریس آیین دادرسی كیفری در مركز آموزش علمی كاربردی قوه قضاییه تهران