تصویر برای مدرس محمدرضا ذاکر

محمدرضا ذاکر

کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی از دانشگاه شهید بهشتی، ارزیابی و امکان سنجی پروژه‌های متعدد اقتصادی

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی از دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی اقتصاد صنعتی از دانشگاه سراسری قم

سوابق کاری:

  • ارزیابی و امکان سنجی پروژه‌های متعدد اقتصادی

سوابق آموزشی:

  • مدرس دوره آموزشی کامفار در دانشگاه بجنورد
  • TA دوره آموزشی کامفار در کلاس‌های درسی دانشگاه شهید بهشتی